The sky is...

Australiƫ, een onmetelijk groot land met vele gezichten en onbegrensde mogelijkheden.
De link met Formaat Plus reclame projecten is hiermee direct aangegeven.

Privacy Policy

Formaat Plus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Formaat Plus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Formaat Plus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op deze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies).

Technische of functionele cookies

 • wordpress_*: Cookie afkomstig van het CMS van de website.

Analytische en advertentie cookies

 • _ga*, _gid*, _utm*: Cookies afkomstig van Google Analytics en/of Google AdWords.

In- en uitschakelen of verwijderen van cookies
U kunt zelf kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zodat cookies niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kies om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze of andere websites.
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat deze houdbaarheidsdatum is verstreken.
Voor meer informatie over het in- en uitschakelen of verwijderen van cookies kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Formaat Plus behoudt het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Formaat Plus Reclame Projecten bv
Zuidbaan 519
2841 MD Moordrecht
0182-615678
info@formaatplus.nl